Na historii si zakládáme


Společnost

TOPTHERM, s.r.o. vzniká v roce 1992. V listopadu 1993 získala v rámci velké privatizace, formou přímého prodeje, část bývalého Průmyslového podniku Kamenice nad Lipou. Sídlo firmy i její výrobní jednotky sídlí v Kamenici nad Lipou. Rozhodujícím předmětem činnosti firmy je výroba komponentů pro automobilový průmysl, radiátorových bloků olejových topných těles, závěsných zařízení pro osobní automobily, zajištění dodávek dílů a polotovarů pro své zákazníky v mnoha dalších výrobních oborech. Firma se zabývá i lisováním umělých hmot – termosetů, provozuje vlastní nástrojárnu, údržbu. V oblasti hlubokotažného lisování ocelových plechů firma ročně zpracuje cca 3.000 tun materiálu. Disponuje širokou technologií, včetně lisovacích linek: 160, 250, 400 tun. Je držitelem ocenění: Za vynikající spolupráci s U.S.STEEL Košice a dalšími oceněními z oboru. Většina produkce nachází uplatnění v zemích EU, s výrobky společnosti Toptherm se však můžete setkat například i v Asii a Austrálii.

Společnost má stanoveny strategické cíle směřující především k dosažení celkového udržitelného růstu, trvalé spokojenosti jednotlivých zákazníků a v neposlední řadě k uspokojování potřeb všech svých zaměstnanců. Myslíme však i na své okolí. Pravidelně podporujeme lokální sportovní aktivity, kulturní a charitativní organizace. Jsme nedílnou součástí svého města Kamenice nad Lipou.Současnost

V současné době je realizován záměr postupného, udržitelného, růstu podílu výroby a dodávek kovových dílů pro zákazníky mimo doposud klíčovou oblast výrobců domácích spotřebičů. Jedná se především o výlisky dodávané pro automobilový průmysl a příbuzná odvětví. Realizace tohoto záměru přináší postupnou restrukturalizaci společnosti jak v oblasti infrastruktury, technologického vybavení, tak personálního obsazení. Postupné uplatňování nových technologií, rozvoj spolupráce s novými zákazníky, zavádění nových výrobních postupů vyžaduje jak změny v myšlení všech zaměstnanců společnosti, tak i v přístupu k řízení společnosti samotné. Společnost prochází postupnou generační obměnou, která nepředstavuje pouhou náhradu, ale je spojována s profesním růstem na všech obsazovaných pozicích. Každý zaměstnanec společnosti se stává klíčovým prvkem k dosažení celkového úspěchu. Orientace na zákazníka a zaměstnance je jedním z klíčových prvků řízení společnosti.

Strategie společnosti je naplňována i dlouhodobou investiční politikou zaměřenou jednak na obměnu a pravidelnou údržbu technologií, tak na oblast infrastruktury. Jedním z cílů v tomto směru je jak trvalé snižování energetické náročnosti samotné výroby, tak i souvisejících podpůrných procesů.

Zaměření na vyhledávání příležitostí, ale i rizik, je další nedílnou součástí působení společnosti Toptherm v současném období. Třicet let úspěšné existence společnosti je důkazem, ale i závazkem, nejen vůči všem zákazníkům, zaměstnancům, ale celé společnosti k budoucímu směřování, a každodennímu konání firmy TopthermHistorie

 • 1960–1991

  V polovině roku 1960 vzniká Průmyslový podnik se sídlem v Kamenici nad Lipou z důvodu posílení významu kovodělného průmyslu v této lokalitě. Probíhá investiční výstavba, tvorba technologických předpokladů pro rozvoj kovovýroby, zahájení výroby radiátorů, produkce dílů pro automobilový průmysl, školního nábytku aj.

  V letech 1970-1979 probíhala další etapa výstavby výrobních a provozních kapacit, rozvoj v oblastech: kovo, dřevo, umělé hmoty. Podnik se řadí k předním výrobcům radiátorových článků v rámci Československa.

  V letech 1980-1989 pokračuje rozvoj kovovýroby, rozšíření výrobního sortimentu, výroba přívěsných zařízení osobních automobilů, přívěsných vozíků, zahradního nábytku.

  Po roce 1989 příprava privatizace jednotlivých činností podniku. Navázání přímých obchodních kontaktů na zahraniční výrobce a prodejce.
 • 1992–1993

  Dne 14. 12. 1992 založena společnost TOPTHERM, s.r.o. a zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Českých Budějovicích. Dne 9. 11. 1993 uzavřena smlouva s Fondem národního majetku o převodu části majetku státního podniku: Průmyslový podnik Kamenice nad Lipou se všemi závazky, právy a povinnostmi na společnost Toptherm.
 • 1994–1999

  V časovém předstihu uhrazeny veškeré privatizační závazky vůči Fondu národního majetku. Restrukturalizace výroby. Rozšíření spolupráce především se zahraničními odběrateli. Investice do výrobní technologie.
 • 2000–2004

  Investiční rozvoj společnosti, zavedení a osvojení nových technologií, rozvoj kooperace se zahraničními odběrateli. Navýšení základního jmění společnosti. Další průběžná restrukturalizace výroby se zaměřením na produkci dílů a součástí elektrických spotřebičů pro domácnost.
 • 2005–2008

  Rozšíření spolupráce s odběrateli radiátorových článků. Investice do technologie práškového lakování, zprovoznění linky finální montáže olejových radiátorových článků pro společnost Bosch Siemens. 100 % produkce radiátorových článků nachází své zákazníky v mnoha zemích čtyř světových kontinentů. Dosaženo maximum produkce radiátorových článků v celkové historii firmy. V roce 2008 společnost certifikována dle normy ISO 9001 a zavedení podnikového informačního systému Helios Orange.
 • 2009–2011

  Hospodářská krize dopadá i na společnost Toptherm. Propad ve výrobě radiátorových článků, redukce počtu zaměstnanců, restrukturalizace společnosti. Zaměření na výrobu a dodávky surových článků. Nové příležitosti v oblasti kooperací převážně pro automobilový průmysl. Recertifikace společnosti dle normy ISO 9001.
 • 2012–2015

  Obměna strojního vybavení údržby a nástrojárny. Investice do technologie drátového řezání, CNC obrábění. Zřízení a vybavení samostatného pracoviště kontroly – 3D měření. Vytváření nových pracovních pozic v souladu s celkovým směřováním společnosti. V roce 2015 je společnost Toptherm zařazena mezi pět tisíc nejrychleji rostoucích společností Evropské unie.
 • 2016–2018

  Rozšíření výrobních kapacit, investice do infrastruktury, postupná obměna a modernizace výrobní technologie, lisovací linky o síle 160, 250, 400 tun, rozšíření a modernizace manipulační techniky, prohloubení spolupráce se stávajícími zákazníky a zahájení spolupráce s novými. Recertifikace společnosti dle ISO 9001. Rozšíření kooperací v rámci automobilového průmyslu. Společnost Toptherm poprvé ve své historii překonává doposud dominantní výrobu radiátorových článků výrobou pro zákazníky převážně z oboru automobilového průmyslu. Výroba součástek rozšířena o montáže sestav.
 • 2019–2022

  Další zaměření na rozvoj klíčové výrobní technologie lisování. Pořízení dvou nových lisovacích linek o síle 200 a 400 tun. Rozšíření okruhu zákazníků mimo oblast automobilového průmyslu. Navýšení investic směřujících ke zkvalitnění pracovního prostředí a klíčových výrobních procesů. Nárůst produkce pro zákazníky v oblasti výroby domácích spotřebičů, zdravotní techniky a dopravní techniky. Průběžné změny a rozšíření systému řízení společnosti doprovázené změnami v organizaci společnosti se zaměřením na zvýšení efektivnosti a účinnosti fungování společnosti. Modernizace informačních systémů, tj. zavedení intranetu, systému pro správu dokumentů a komunikace ve společnosti (SharePoint, Office365), migrace informačního systému Helios Orange na novou verzi Helios Orange INUVIO.

  V roce 2022 si společnost TOPTHERM, s.r.o. připomíná 30. výročí založení.

 • 2023

  V roce 2023 jsme realizovali projekt FVE, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 115,2 kWp s akumulací o kapacitě 92,4 kWh sloužící pro vlastní potřebu. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie.