Na historii si zakládáme


Společnost

TOPTHERM, s.r.o. vzniká v roce 1992. V listopadu 1993 získala v rámci velké privatizace, formou přímého prodeje, část bývalého Průmyslového podniku Kamenice nad Lipou. Sídlo firmy i její výrobní jednotky sídlí v Kamenici nad Lipou. Rozhodujícím předmětem činnosti firmy je výroba komponentů pro automobilový průmysl, radiátorových bloků olejových topných těles, závěsných zařízení pro osobní automobily, zajištění dodávek dílů a polotovarů pro své zákazníky v mnoha dalších výrobních oborech. Firma se zabývá i lisováním umělých hmot – termosetů, provozuje vlastní nástrojárnu, údržbu. V oblasti hlubokotažného lisování ocelových plechů firma ročně zpracuje cca 3.000 tun materiálu. Disponuje širokou technologií, včetně lisovacích linek: 160, 250, 400 tun. Je držitelem ocenění: Za vynikající spolupráci s U. S.STEEL Košice a dalšími oceněními z oboru. Většina produkce nachází uplatnění v zemích EU, s výrobky společnosti TOPTHERM se však můžete setkat například i v Asii a Austrálii.

Společnost má stanoveny strategické cíle směřující především k dosažení celkového udržitelného růstu, trvalé spokojenosti jednotlivých zákazníků a v neposlední řadě k uspokojování potřeb všech svých zaměstnanců. Myslíme však i na své okolí. Pravidelně podporujeme lokální sportovní aktivity, kulturní a charitativní organizace. Jsme nedílnou součástí svého města: Kamenice nad Lipou.

„Buďme dobří, jedině tak svět zapomene, že nejsme velcí a silní.“

Motto společnostiSoučasnost

V současné době je realizován záměr postupného, udržitelného, růstu podílu výroby a dodávek kovových dílů pro zákazníky mimo doposud klíčovou oblast výrobců domácích spotřebičů. Jedná se především o výlisky dodávané pro automobilový průmysl a příbuzná odvětví. Realizace tohoto záměru přináší postupnou restrukturalizaci společnosti jak v oblasti infrastruktury, technologického vybavení, tak personálního obsazení. Postupné uplatňování nových technologií, rozvoj spolupráce s novými zákazníky, zavádění nových výrobních postupů vyžaduje jak změny v myšlení všech zaměstnanců společnosti, tak i v přístupu k řízení společnosti samotné. Společnost prochází postupnou generační obměnou, která nepředstavuje pouhou náhradu, ale je spojována s profesním růstem na všech obsazovaných pozicích. Každý zaměstnanec společnosti se stává klíčovým prvkem k dosažení celkového úspěchu. Orientace na zákazníka a zaměstnance je jedním z klíčových prvků řízení společnosti.

Strategie společnosti je naplňována i dlouhodobou investiční politikou zaměřenou jednak na obměnu a pravidelnou údržbu technologií, tak na oblast infrastruktury. Jedním z cílů v tomto směru je jak trvalé snižování energetické náročnosti samotné výroby, tak i souvisejících podpůrných procesů.

Zaměření na vyhledávání příležitostí, ale i rizik, je další nedílnou součástí působení společnosti TOPTHERM v současném období. Téměř třicet let úspěšné existence společnosti je důkazem, ale i závazkem, nejen vůči všem zákazníkům, zaměstnancům, ale celé společnosti k budoucímu směřování, a každodennímu konání firmy TOPTHERM s.r.o.Historie

 • 1960

  V polovině tohoto roku vzniká delimitací Průmyslový podnik (podnik místního průmyslu) se sídlem v Kamenici nad Lipou. Součástí rozvojových záměrů je posílení významu kovodělného průmyslu v lokalitě s převažujícím průmyslem sklářským, dřevařským a textilním.
 • 1961 - 1965

  Probíhá 1. etapa investiční výstavby, tvorba technologických předpokladů pro rozvoj kovovýroby. Postupný vývoj a zahájení výroby radiátorů pro systémy ústředního vytápění.
 • 1966-1970

  Rozšíření sortimentní skladby kovovýroby. Produkce dílů pro automobilový průmysl, školního nábytku a jiného.
 • 1971-1979

  Další etapa výstavby výrobních a provozních kapacit, rozvoj v oblastech: kovo, dřevo, produkce z umělých hmot. Podnik se řadí k předním výrobcům radiátorových článků v rámci Československa.
 • 1980-1989

  Rozvoj kovovýroby, rozšíšení výrobního sortimentu, výroba přívěsných zařízení osobních automobilů, přívěsných vozíků, zahradního nábyteku.
 • 1990-1991

  Příprava privatizace jednotlivých činností podniku. Navázání přímých obchodních kontaktů na zahraniční výrobce a prodejce.
 • 1992 - 1993

  Dne 14.12.1992 založena společnost TOPTHERM s.r.o. a zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Českých Budějovicích. Dne 09.11.1993 uzavřena smlouva s Fondem národního majetku o převodu části majetku státního podniku: Průmyslový podnik Kamenice nad Lipou se všemi závazky, právy a povinnostmi na společnost TOPTHERM s.r.o.
 • 1994 -2000

  V časovém předstihu uhrazeny veškeré privatizační závazky vůči Fondu národního majetku. Restrukturace výroby. Rozšíření spolupráce především se zahraničními odběrateli. Investice do výrobní technologie.
 • 2000 -2004

  Investiční rozvoj společnosti, zavedení a osvojení nových technologií, rozvoj kooperace se zahraničními odběrateli. Navýšení základního jmění společnosti. Další průběžná restrukturalizace výroby se zaměřením na produkci dílů a součástí elektrických spotřebičů pro domácnost. Certifikace společnosti dle ISO: 9001/2001
 • 2005 - 2008

  Rozšíření spolupráce s odběrateli radiátorových článků. Investice do technologie práškového lakování, zprovoznění linky finílní montáže olejových radiátorových článků pro společnost Bosch Siemens. 100% produkce radiátorových článků nachází své zákazníky v mnoha zemích čtyř světových kontinentů. Dosaženo maximum produkce radiátorových článků v celkové historii firmy.
 • 2009 – 2011

  Hospodářská krize dopadá i na společnost Toptherm. Propad ve výrobě radiátorových článků, redukce počtu zaměstnanců, restrukturalizace společnosti. Zaměření na výrobu a dodávky surových článků. Nové příležitosti v oblasti kooperací převážně pro automobilový průmysl. Recertifikace společnosti dle normy: ISO 9001/2009.
 • 2012 -2015

  Obměna strojního vybavení údržby, nástrojárny. Investice do technologie drátového řezání, CNC obrábění. Zřízení a vybavení samostatného pracoviště kontroly – 3 D měření. Vytváření nových pracovních pozic v souladu s celkovým směřováním společnosti.
 • 2016- 2018

  Rožšíření výrobních kapacit, investice do infrastruktury, postupná obměna a modernizace výrobní technologie, lisovací linky: 160, 250, 400 tun, obnova manipulační techniky, rozšíření spolupráce se stávajícími a zahájení spolupráce s novými zákazníky. Recertifikace společnosti dle ISO 9001/2015 Rozšíření kooperací v rámci automobilového průmyslu. Společnost Toptherm poprvé ve své historii překonává doposud dominantní výrobu radiátorových článků výrobou pro zákazníky převážně z oboru automobilového průmyslu. Výroba součástek rozšířena o montáže sestav.