Certifikáty

V naší firmě jsme certifikováni normou ISO 9001 stanovující požadavky na systém řízení kvality. Stojí na jednoduché zásadě, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti kvality své produkce, a tyto jsou pak postupně pomocí nastavených procesů realizovány. Účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla případně přijmout účinná opatření a změny. Norma se dál zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

V budoucích plánech firmy je certifikace norem ISO 14 001, která se týká enviromentální činnosti a také normy IATF 16 949, která je specializovaná na automobilový průmysl.