historie

1960

V polovině tohoto roku vzniká delimitací Průmyslový podnik (podnik místního průmyslu) se sídlem v Kamenici nad Lipou. Součástí rozvojových záměrů je posílení významu kovodělného průmyslu v lokalitě s převažujícím průmyslem sklářským, dřevařským a textilním.

1961-1965

Probíhá 1. etapa investiční výstavby, tvorba technologických předpokladů pro rozvoj kovovýroby. Započata sériová výroba radiátorů pro ústřední vytápění.

1966-1970

Rozšíření sortimentní skladby kovovýroby. Produkce dílů pro automobilový průmysl, výroba přívěsů za osobní automobily, školního nábytku a jiného.

1971-1975

Další etapa výstavby výrobních a provozních kapacit, rozvoj v oblastech: kovo, dřevo, produkce z umělých hmot. Podnik se řadí k předním výrobcům radiátorů v rámci Československa.

1980-1989

Obor kovovýroba, zejména výroba radiátorů, přejímá dominantní postavení.

1990-1991

Příprava privatizace jednotlivých činností podniku. Navázání přímých obchodních kontaktů na zahraniční výrobce a prodejce.

1992

Dne 14.12. založena TOPTHERM, s.r.o. a zapsána v obchodním rejstříku krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 2422

1993

Dne 09.11.1993 uzavřena smlouva s Fondem národního majetku o převodu části majetku státního podniku: Průmyslový podnik Kamenice nad Lipou se všemi právy a povinnostmi na společnost TOPTHERM s.r.o.

1996

V časovém předstihu uhrazeny veškeré privatizační závazky vůči Fondu národního majetku. Rozšíření spolupráce především se zahraničními odběrateli. Investice do výrobní technologie.

2000

Navýšení základního jmění společnosti. Další průběžná restrukturalizace výroby se zaměřením na produkci dílů a součástí elektrických spotřebičů pro domácnost.

2004

Investiční rozvoj společnosti, zavedení a osvojení nových technologií, rozvoj kooperace se zahraničními odběrateli.

Copyright (c) 2004 Toptherm, s.r.o.
XHTML CSS